Nummer- och namnändringar Decopotterycolour

Decopotterycolour Pastell blir Lite och nummer ändras.

För att namnen ska stämma överens mellan våra olika produkter så ändrar vi nu namnet på Decopotterycolour Pastell till Decopotterycolour Lite. Numreringen av vissa färger ändras också för att stämma överens med våra andra färger och färgkroppar.

Har du frågor angående ändringen kontakta oss via formuläret nedan.