logga1_2014

Färginfo
Glasyr

Denna sidan är under arbete. 

1060 - 1280°C för ljusa lertyper.
Denna glasyren är framtagen för att passa med alla våra färger.
Glasyren är av absolut högsta kvalitet och är mycket lämplig att infärgas med färgkropp. 
Använd 4-6% färgkropp för halvtransparent, för täckande använd 8-12% färgkropp.
Finns  i volymerna 100 g, 1 kg, 5 kg samt 20 kg.
Flytvikt 40-45
Giftfri och matsäker.